Om Privat vård

Att landstinget står för hälso- och sjukvården betyder inte alltid att det
är landstingets personal som utför den. En tredjedel av all vård sköts av
privata entreprenörer som har avtal med landstinget. Det kan handla om allt
ifrån husläkare, sjukgymnaster, barn- och mödravårdscentraler,
specialistmottagningar eller ett helt sjukhus. Tandvården utförs dels av
det landstingsägda bolaget Folktandvården, dels av privata tandläkare och
tandhygienister.

Samma villkor och avgifter ?

För dig som patient är det ingen skillnad på ett besök hos en landstingsägd
eller privat vårdinrättning, under förutsättning att vården är offentligt
finansierad. Du har samma rättigheter som patient även villkoren och
avgifterna är desamma. För närvarande har Landstinget bestämt att subventionera avgiften till enheter inom hälsovalet 200 :-. och till privata allmänläkare enl lagen om läkarvårdsersättning till 200:-. Se http://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Skane/.

Vård utan ersättning
Det finns även privat vård i länet som inte får någon ersättning från
landstinget om det inte finns särskilda medicinska skäl. Exempel på sådan
vård är närsynthetsoperationer, kosmetiska operationer, vaccinationer,
vissa hälsokontroller och viss psykoterapi. För denna vård är
prissättningen fri.

Ta reda på avgiften i förväg

Om du är osäker på om en mottagning har avtal med landstinget, fråga vad
vården kommer att kosta redan när ditt besök bokas.