Patientinfo vid akutfall

AKUT SJUKVÅRD

Vid akuta bröstsmärtor, svåra andningsbesvär, svår akut huvudvärk,
benbrott, djupa sårskador, större blödningar och skallskador bör du
ringa 112 och/eller ta dig till närmaste akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivning
Jourläkare nås kvällar, nätter och helger via lokala
sjukvårdsupplysningen.
Råd om vård på web och telefon
Tel: 1177
www.sjukvardsradgivningen.se


Akuta hembesöksbilar
Se region skåne.

Ambulans