Avgifter och Kostnader

Hos allmänläkare Thomas Nordlund är kostnaden 200 kr /besök för
sjukvård. Frikort gäller.

Läkarbesök
200:-

Vid remiss från läkare med ersättning från Region Skåne
200:-

Telefonrådgivning
0:-

Telefonrecept
0:-

Barn och ungdom under 20 år, samt äldre över 85 år.
Avgiftsbefriade

Högkostnadsskydd

Frikort gäller:
Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök,
sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 1100:-
utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som
återstår av 12-månaders perioden.
Högkostnadskydd för läkemedl på apoteket är 2200:-