Återbud

Eventuellt återbud skall lämnas minst 24 timmar före den aktuella tiden.

Patient som uteblir från tidsbeställt besök eller ej avbokar, debiteras med två gånger/per uteblivet besök. Det vill säga 400 kronor
oavsett ålder eller frikort.
Faktureringsavgift är 50kr. Patienter rekommenderas att i första hand betala avgiften med kort.