Återbesök

Tid för eventuellt återbesök bokas direkt i samband med läkarbesök eller
per telefon 040-434801.